Solicitud de socio

Amb la quota anual pots accedir a les pistes TT i Crawler sempre que vulguis.
La quota de soci és una quota mínima per mantenir les instal·lacions.
QUOTA ANUAL DE DE GENER A DESEMBRE.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Primer any MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA 50 € + 40 € de matrícula.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Els anys seguents y consecutius fem domiciliació BANCÀRIA 50 €
* Sempre podràs donar-te de baixa abans de desembre per no rebre la renovació.
Mitjançant l'acceptació d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza a l'creditor ASOCCIACIÖ ESPORTIVA TTVALLALTA a enviar instruccions a l'entitat de l'deutor per carregar en el seu compte i a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions de l'creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat a el reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions de l'contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec al seu compte, pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.
Et demanem el IBAN per fer les seguents quotes de 50€ domiciliades. Sempre pots avisar-nos si et vols donar de baixa.
Fes-te soci del club i disfruta d’una quota anual de 50€